protiprachová vodní děla DEHACO


Tato zařízení - označovaná jako protiprachová vodní děla, mlžná děla, kropící děla, skrápěcí zařízení - slouží především při demolicích k snížení prašnosti při bourání. Z dalších využití můžeme uvést kropení okolí drtících a třídících strojů v kamenolomech, u recyklačních linek, v pilařské výrobě a zpracování dřeva, k odclonění zápachu ze skládek.
Princip ochrany proti prašnosti spočívá ve vázání poletujícího prachu vytvořenou vodní mlhou. 
Existuje několik výrobců vodních děl. Vodní děla nizozemské výroby, značky DEHACO, modelová řada TERA jsou však unikátní propracovaným úsporným systémem rozstřiku vody. Voda je vedena centrálně v tubusu ventilátoru a pomocí unikátního patentovaného rotujícího kotouče je rozstřikována /DEMTO ROTOR TECHNOLOGY/ Následně je ventilátorem tato vodní mlha směrována do potřebných míst. Nepotřebujeme tedy k rozstřiku žádné trysky, dýzy a vysokotlaká podávací čerpadla, tak jako konkurenční řešení. Lze provádět změnu výkonu vodního děla v třech krocích a dále je možné také ve třech krocích měnit velikost rozprašovaných kapek. Není nutné demontovat velký počet trysek, vše se změní pouhým přepnutím tlačítka na ovládacím panelu vodního děla. Při potřebě eliminovat nevhodný protivítr se tak zvolí větší výkon ventilátoru a zvolí největší velikost vodní kapky a rozprašovaná vodní mlha tak dokáže do určité míry "prorazit" i nežádoucí protivítr. 
Díky uvedenému systému rozstřiku jsou tyto vodní děla oproti velikostně srovnatelné konkurenci enormně úsporná.  Tam kde naše děla DEHACO TERA spotřebují při maximálním výkonu za hodinu práce 4.500 litrů vody, konkurence spotřebovává 8 - 13.000 litrů vody za hodinu práce. 
Další výhodou vodních děl DEHACO TERA je, že umí pracovat i při minimálním dodávaném tlaku vody. Stačí nám tlak vody od 0, 1 do 6 baru, optimum jsou 3 bary. Či-li stačí i napojení na běžný vodovodní řad. Zařízení nepoužívá žádné dodatečné čerpadlo - konkurence má k tlakování vody do trysek vysokotlaké čerpadlo až 20 bar. U nás tato potřeba odpadá. Proto lze k rozstřiku užít i vodu z jezer, toků, mírně znečištěnou "přírodní" vodu z lomových jezer, apod. Nehrozí žádné poškození náchylného vysokotlakého čerpadla, takové nepotřebujeme k provozu. Při čerpání z přírodních nádrží stačí jednoduché levné kalové čerpadlo. V našem řešení DEHACO TERA nejsou také trysky, které se tak nemohou ucpat. Umíme tedy využít i levnější zdroje vody.

V nabídce je několik velikostí vodních děl a díky propracovanému modulárnímu systému lze připravit sestavu dle požadavků zákazníků. Od jednoduchých provedení až po sofistikovaný autonomní systém vybavený integrovanou nádrží na vodu a generátorem pro pohon elektrických částí vodního děla. Vodní děla řady TERA 45 až TERA 90 mají i v té nejzákladnější variantě schopnost nastavení automatického cyklování v nastavitelném rozsahu 0 - 335°. Další možností výbavy na přání je možnost dálkového bezdrátového ovládání funkcí, kdy obsluha jednotlivé funkce ovládá vzdáleně.

Samozřejmostí je u nás bezplatné zapůjčení zařízení k testování přímo u zákazníků, v jejich podmínkách s jejich požadavky na skrápění.